Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa loại đặc biệt chuyên dùng nhà hàng (can 5l)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa loại đặc biệt chuyên dùng nhà hàng (can 5l)

290,000 VND    300,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (chai 1l)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (chai 1l)

55,000 VND    65,000 VND
Fresh
Mắm tôm Ba làng - Thanh Hóa chuẩn vị loại đặc biệt (chai 1l)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm Ba làng - Thanh Hóa chuẩn vị loại đặc biệt (chai 1l)

70,000 VND    80,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

12,000 VND    13,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 300ml)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 300ml)

25,000 VND    30,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 500ml) A-Truy

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 500ml) A-Truy

30,000 VND    40,000 VND
Vừa đặt hàng
Hotline: 0902186530
Chat FB với chúng tôi