"Đã mua hàng của shop rất nhiều lần, nước mắm tuyệt ngon, nội, ngoại nhà mình bị "nghiện" nước mắm của nhà bán này, lần nào về quê cũng mua dư 5-6 lít".