"Hiện tôi vẫn đang nhập sản phẩm nước mắm 584 Nha Trang, mắm tôm, mắm tép về bán. Công ty uy tín, giao hàng nhanh, đã hợp tác được hơn 2 năm và sẽ gắn bó lâu dài".