Fresh
Mắm tép đặc biệt A-Truy đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (chai 120g)

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tép đặc biệt A-Truy đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (chai 120g)

12,000 VND    15,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

12,000 VND    13,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 300ml)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 300ml)

25,000 VND    30,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 500ml) A-Truy

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 500ml) A-Truy

30,000 VND    40,000 VND
Fresh
Nước mắm cá cơm Ba làng - Thanh Hóa (can 5l) siêu tiết kiệm!

Nước mắm cốt Thanh Hóa

Nước mắm cá cơm Ba làng - Thanh Hóa (can 5l) siêu tiết kiệm!

120,000 VND    130,000 VND
Đặc sản vùng miền - Ngon số 1
Vừa đặt hàng
Đặc sản vùng miền - Ngon số 1
Hotline: 0902186530
Đặc sản vùng miền - Ngon số 1 Chat FB với chúng tôi
Đặc sản vùng miền - Ngon số 1