Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa loại đặc biệt chuyên dùng nhà hàng (can 5l)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa loại đặc biệt chuyên dùng nhà hàng (can 5l)

290,000 VND    300,000 VND
Fresh
Mắm tép chưng thịt đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tép chưng thịt đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

12,000 VND    13,000 VND
Fresh
Mắm tép chưng thịt đặc sản Thanh Hóa (chai 300ml)

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tép chưng thịt đặc sản Thanh Hóa (chai 300ml)

29,000 VND    39,000 VND
Fresh
Mắm tép chưng thịt đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (chai 550ml)

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tép chưng thịt đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (chai 550ml)

35,000 VND    49,000 VND
Fresh
Mắm tép chưng thịt đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (chai 1l)

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tép chưng thịt đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (chai 1l)

70,000 VND    75,000 VND
Fresh
Mắm tép chưng thịt đặc sản Ba làng (hộp tròn 400ml nắp xanh)

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tép chưng thịt đặc sản Ba làng (hộp tròn 400ml nắp xanh)

35,000 VND    40,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 1l)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 1l)

55,000 VND    65,000 VND
Fresh
Mắm tôm Ba làng - Thanh Hóa chuẩn vị loại đặc biệt (chai 1l)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm Ba làng - Thanh Hóa chuẩn vị loại đặc biệt (chai 1l)

70,000 VND    80,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

12,000 VND    13,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 300ml)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 300ml)

25,000 VND    30,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 500ml)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 500ml)

30,000 VND    38,000 VND
Fresh
Sụn non chưng mắm tép ngon - Liên hệ: 0902186530

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá

Sụn non chưng mắm tép ngon - Liên hệ: 0902186530

150,000 VND    160,000 VND
Hotline: 0902186530
Chat FB với chúng tôi