Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa loại đặc biệt chuyên dùng nhà hàng (can 5l)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa loại đặc biệt chuyên dùng nhà hàng (can 5l)

290,000 VND    300,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 1l)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Ba làng - Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 1l)

55,000 VND    65,000 VND
Fresh
Mắm tôm Ba làng - Thanh Hóa chuẩn vị loại đặc biệt (chai 1l)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm Ba làng - Thanh Hóa chuẩn vị loại đặc biệt (chai 1l)

70,000 VND    80,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

12,000 VND    13,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 300ml)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 300ml)

25,000 VND    30,000 VND
Fresh
Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 500ml)

Mắm tôm Ba làng – Thanh Hoá

Mắm tôm đặc sản Thanh Hóa (cơ sở Tác Huy) (chai 500ml)

30,000 VND    38,000 VND
Hotline: 0902186530
Chat FB với chúng tôi