Fresh
product

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá - (Size : )

Mắm tép chưng thịt đặc sản Thanh Hóa (chai 120ml)

12,000 VND    13,000 VND
Fresh
product

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá - (Size : )

Mắm tép chưng thịt đặc sản Thanh Hóa (chai 300ml)

20,000 VND    22,000 VND
Fresh
product

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá - (Size : )

Mắm tép chưng thịt đặc sản Thanh Hóa (chai 550ml)

35,000 VND    38,000 VND
Fresh
product

Mắm tép Ba làng – Thanh Hoá - (Size : )

Mắm tép chưng thịt đặc sản Thanh Hóa (chai 1l)

70,000 VND    75,000 VND
. TƯ VẤN: 090.218.65.30

  Chat

  Facebook